Yazılı Tahliye Taahhüdü

Yazılı Tahliye Taahhüdü

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

İÇİNDEKİLER ......................................................................................... 7

KISALTMALAR .................................................................................... 17

§1. GİRİŞ, YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN HUKUKSAL NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

I. GİRİŞ ............................................................................................... 19

II. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN HUKUKSAL NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ .......................................................................... 26

1. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASINDA YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN HUKUKSAL NİTELİĞİ........... 26

2. ADİ KİRA SÖZLEŞMESİNDE ve ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNDE YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜ VERİLMESİ ve TAAHHHÜDÜN HUKUKSAL NİTELİĞİ; FUZULİ ŞAGİLİN YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜ ........................................................................... 54

3. KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARINA İLİŞKİN AKDEDİLEN İKALE SÖZLEŞMELERİNİN KESİN HÜKÜMSÜZ SAYILMASI ...................................................... 78

4. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN YAN (FER’İ) ANLAŞMA NİTELİĞİ VE BU NİTELİĞE BAĞLI OLARAK KİRAYA VEREN TARAFTA KİRA SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ İLE YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN DE KENDİLİĞİNDEN KİRA SÖZLEŞMESİNİ DEVRALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE GEÇİŞİ ..................................................................................... 82

5. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE TARAFLARIN SAİKİ ....................................................................................... 86

6. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN İVAZLI VERİLEBİLİRLİĞİ VE KAZANDIRICI İŞLEM NİTELİĞİ ................................................................................. 88

7. BİLEŞİK SÖZLEŞME YAPISI İÇERİSİNDE YER ALAN KONUT KİRASI SÖZLEŞMESİNDE KİRACININ VERDİĞİ YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN İŞLEVİ ...... 89

8. KİRAYA VERENİN TAHLİYEYİ SAĞLAMAYA YÖNELİK ALACAĞI BAKIMINDAN ALACAKLI TEMERRÜDÜNE DÜŞMESİ................................................... 92

9. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN TBK m.334’E DAYALI İADE BORCUNUN İFASININ ERTELENMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ ve SÖZ KONUSU ERTELEME SÖZLEŞMELERİNİN KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI BAKIMINDAN GEÇERLİLİĞİ SORUNU ......................................................... 93

10. YAZILI TAHLİYE TAHHÜDÜNÜN TBK m.347/I c.1’E DAYALI BİLDİRİM HAKKINDAN AYIRT EDİLMESİ ........ 96

§2. TBK m.352/I KAPSAMINDA VERİLEN YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

I. BİR KONUTU veya BİR ÇATILI İŞYERİNİ KONU ALAN GEÇERLİ BİR KİRA SÖZLEŞMESİ MEVCUT OLMALIDIR ...... 103

1. GEÇERLİ BİR KONUT VEYA ÇATILI İŞYERİNİ KONU ALAN KİRA SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI ........................... 103

A. GENEL OLARAK .......................................................... 103

B. KONUT KİRASI ............................................................ 111

C. ÇATILI İŞYERİ KİRASI ................................................ 112

D. TBK m.339/I VE II’ye DAYALI UYGULAMA ALANI ........................................................................... 114

2. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYANAK OLUŞTURAN KİRA SÖZLEŞMESİNİN VE KİRALANANIN TAAHHÜT SENEDİNDE SOMUTLAŞTIRILMASI ....................................................... 126

II. TAHLİYE TAAHHÜDÜ ADİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILMALIDIR ........................................................................... 133

1. GENEL OLARAK .................................................................. 133

2. TAHLİYE TAAHHÜDÜNE İLİŞKİN SENETTE BELİRLİ VEYA SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU TARİH İTİBARİYLE GÜN, AY VE YIL OLARAK BELİRLENEBİLİR BİR TAHLİYE TARİHİ GÖSTERİLMELİDİR ............................................................. 168

III. KİRACI VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ, KİRAYA VEREN VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİNE KARŞI YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE BULUNMALIDIR ........................................... 181

1. KİRACI VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE BULUNMALIDIR .................. 181

A. GENEL OLARAK .......................................................... 181

B. KİRACININ TEMSİLCİSİNİN YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE BULUNABİLMESİ İÇİN ÖZEL TEMSİL YETKİSİNE SAHİP OLMASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİ SORUNU ........................... 215 2. KİRAYA VEREN VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİNE KARŞI YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE BULUNULMALIDIR............................................................. 226

IV. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜ, KİRALANAN KİRAYA VEREN TARAFINDAN KİRACIYA TESLİM EDİLDİKTEN SONRA KİRAYA VERENE VERİLMELİDİR .............................. 233

1. GENEL OLARAK .................................................................. 233

2. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN KİRALANANIN TESLİMİNDEN SONRA VERİLDİĞİNİN KİRAYA VEREN TARAFINDAN İSPATLANMASI ............................ 267

3. KİRACININ KARŞI İSPAT KONUSU OLARAK YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN KİRALANANIN TESLİM TARİHİNDEN ÖNCE VERİLDİĞİNİ, ÖZELİNDE DÜZENLEME VE/VEYA TAHLİYE TARİHİ BOŞ TAHLİYE TAAHHÜDÜ VERDİĞİNİN İSPATI .................... 277

A. YARGITAY’IN VE ÖĞRETİNİN GÖRÜŞLERİ VE GÖRÜŞÜMÜZ ............................................................... 277

B. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN KİRALANANIN TESLİM TARİHİNDEN ÖNCE VERİLDİĞİNİN, ÖZELİNDE DÜZENLEME VE/VEYA TAHLİYE TARİHİ BOŞ TAHLİYE TAAHHÜDÜ VERİLDİĞİNİN İSPATINA İLİŞKİN ORTAYA ÇIKAN YARGITAY KAYNAKLI ZORLUKLARIN HUKUK SINIRLARI İÇERİSİNDE AŞILMASI ..................................................................... 312

V. KONUT KİRASINDA YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN VERİLDİĞİ TARİHTE KİRALANAN AİLE KONUTU NİTELİĞİNDE İSE KİRACININ EŞİNİN AÇIK RIZASI ALINMALIDIR.............................................................................. 314

1. GENEL OLARAK .................................................................. 314

2. KİRALANANIN AİLE KONUTU NİTELİĞİ ......................... 314

3. ÖZEL OLARAK YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN GEÇERLİLİK ŞARTI OLARAK EŞİN AÇIK RIZASI ........... 319

A. GENEL OLARAK .......................................................... 319

B. YARGITAY’IN İİK m.272 vd. UYARINCA YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI OLARAK KİRACIYA KARŞI YAPILAN İCRA TAKİBİNDE TAKİP BORÇLUSU OLMAYAN KİRACININ EŞİNİN AİLE KONUTU İDDİASINDA BULUNABİLMESİ İÇİN SAĞLADIĞI OLANAKLAR ............................................................... 323

C. AİLE KONUTU NİTELİĞİNDEKİ KİRALANANA İLİŞKİN KİRACININ VERMİŞ OLDUĞU YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI OLARAK KİRAYA VEREN TARAFINDAN AÇILAN TAHLİYE DAVASINDA, KİRACININ EŞİNİN AÇIK RIZASININ YOKLUĞUNA DAYALI OLARAK TAAHHÜDÜN GEÇERSİZLİĞİNİ İLERİ SÜREBİLMESİ .............................................................. 359

D. KİRACININ EŞİNİN İİK m.272 VD. UYARINCA YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI İCRA TAKİBİ BAŞLAMADAN ÖNCE VEYA BAŞLADIKTAN SONRA TMK m.194/IV KAPSAMINDA KİRA SÖZLEŞMESİNE KATILMAYA YÖNELİK BİLDİRİM HAKKINI KULLANMASININ YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN GEÇERLİLİĞİ ve İLGİLİ TAKİP ÜZERİNE ETKİSİ .......................................................... 360

4. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE KİRACI EŞİN YANINDA YER ALAN DİĞER EŞİN İMZASININ NİTELENDİRİLMESİ SORUNU ........................................... 365

5. KİRALANANIN AİLE KONUTU NİTELİĞİNİN İSPATI ..... 366

6. KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYALI KULLANILAN KONUTUN AİLE KONUTU NİTELİĞİNİN TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH EDİLEMEZLİĞİ.................................... 376 7. EŞİN TMK m.194/I’e DAYALI AÇIK RIZASININ VERİLMESİ ........................................................................... 380

§3.YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR

I. ŞARTA BAĞLI YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN GEÇERLİLİĞİ ............................................................................... 385

II. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜ.... 404

III. KİRACININ YETKİLİ TEMSİLCİSİNİN YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE BULUNMAYA YÖNELİK TEMSİL YETKİSİNİ VEYA KİRACININ YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI DAVA VE TAKİP HAKKINI KÖTÜYE KULLANMASI ............................................................. 405

1. KİRACININ YETKİLİ TEMSİLCİSİNİN YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE BULUNMAYA YÖNELİK TEMSİL YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ................... 405

2. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI DAVA VEYA TAKİP HAKKININ VE YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜ VERME HAKKININ KÖTÜYE KULLANMASI ...................................................................... 411

A. GENEL OLARAK .......................................................... 411

B. BOŞANMA DAVASI ÖNCESİ VEYA SONRASI AİLE KONUTU OLARAK KİRALANAN TAŞINMAZI TERK EDEN KİRACININ EŞİNİ ZOR DURUMA SOKMAK İÇİN YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE BULUNMASI .................................. 411

C. KİRACININ AĞIR HASTALIĞI NEDENİYLE KİRALANANDAN TAHLİYESİNİN RİSKLİ OLMASI DURUMUNDA TAHLİYE TALEBİNİN HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI HALİ OLUŞTURMASI ............................................................ 419

D. KİRACININ ŞEKLE AYKIRILIĞI (ÖZELLİKLE EKSİK OLAN DİĞER KİRACILARIN İMZALARININ VARLIĞINI) İLERİ SÜRMESİNİN HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI SAYILMASI .... 421

E. KİRAYA VERENİN ÇELİŞKİLİ DAVRANIŞ YASAĞINA AYKIRI DAVRANIŞI ............................... 422

IV. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN İRADE SAKATLIĞI SEBEBİYLE İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ ......................................... 424

V. KİRACI TARAFINDAN ZİNCİRLEME (ARD ARDA) VERİLMİŞ YAZILI TAHLİYE TAAHHÜTLERİNİN GEÇERLİLİĞİ ............................................................................... 436

VI. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE GÖSTERİLEN TAHLİYE TARİHİNDE KİRACININ KİRALANANI BOŞALTMAMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİLİĞİ SORUNU............................................................... 450

VII. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN KEFALET SÖZLEŞMESİ İLE TEMİNAT ALTINA ALINMASI VE KİRACILARDAN BİRİNİN KEFİL OLARAK TAAHHÜDÜ ....... 459

VIII. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN KİRA ŞERHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ........................... 460

§4.YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN SONA ERMESİ

I. GENEL OLARAK.......................................................................... 465

II. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜ VEREN KİRACININ ÖLÜMÜNÜN TAHLİYE TAAHHÜDÜNE ETKİSİ ...................... 469

III. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN TARAFLARINCA ORTADAN KALDIRILMASI ........................................................ 473

IV. KİRACININ TAAHHÜT SENEDİNDEKİ TAHLİYE TARİHİNDE VEYA SONRAKİ BİR TARİHTE KİRALANANI KENDİLİĞİNDEN TAHLİYESİ .................................................... 474

§5.YAZILI TAHLİYE TAHHÜDÜNÜN KİRAYA VERENE TANIDIĞI HUKUKSAL YETKİLER OLARAK TAHLİYE DAVASI AÇMA VE İCRA TAKİBİ YAPMA YETKİLERİ

I. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN KİRAYA VERENE TANIDIĞI SUİ GENERİS ALACAK HAKKININ TANIMLANMASI ......................................................................... 481

II. KİRAYA VERENİN TAHLİYE DAVASI AÇMA HAKKI (YETKİSİ)...................................................................................... 482

1. TAHLİYE DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ ........................ 482

2. TBK m.352/I UYARINCA AÇILACAK TAHLİYE DAVASININ DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK YOLUNA BAŞVURMA ZORUNLULUĞU .................................................................. 497

A. GENEL OLARAK .......................................................... 497

B. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI OLARAK TAHLİYE DAVASI AÇMADAN ÖNCE DAVA ŞARTI OLARAK ZORUNLU ARABULUCULUK YOLUNA BAŞVURUNUN TBK m.352/I’DEKİ BİR AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ........................................ 504

3. TAHLİYE DAVASININ TARAFLARI................................... 505

A. DAVACI ........................................................................ 505

B. DAVALI......................................................................... 536

4. TAHLİYE DAVASI DAVA AÇMA (VE İCRA TAKİBİ YAPMA) SÜRESİ .................................................................. 560

5. YARGILAMA ........................................................................ 580

6. TAHLİYE DAVASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI ............. 582

A. KESİNLEŞMİŞ TAHLİYE KARARININ KİRA SÖZLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ........................... 582

B. TAHLİYE KARARININ KESİNLEŞMESİ SONRASI SÖZLEŞMESEL TASFİYE İLİŞKİSİNE DAYALI KULLANMA BEDELİ TALEBİ VE ECRİMİSİL TALEBİ İLE YARIŞMASI SORUNU ............................ 590

C. KİRAYA VERENİN TAHLİYE TARİHİNDE KİRALANANI BOŞALTMAYAN KİRACIDAN TAZMİNAT TALEP EDİP EDEMEYECEĞİ SORUNU........................................................................ 591

D. KİRACININ YENİLİK VE DEĞİŞİKLİK MASRAF TALEBİ ve KİRAYA VERENİN HOR KULLANMA TAZMİNATI TALEBİ ................................................... 601

7. TAHLİYE DAVASINDA VERİLEN KARARIN İSTİNAFI, TEMYİZİ VE İLAMLI İCRASI ............................ 606

8. TAHLİYE DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ........................................................................... 617

9. DAVA HARCI VE DAVA VEKALET ÜCRETİ .................... 620

10. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI TAHLİYE DAVASININ TAHKİM YARGILAMASINA KONU EDİLMESİ ............................................................................. 623

III. KİRAYA VERENİN İCRA TAKİBİ YAPMA HAKKI (YETKİSİ)...................................................................................... 632

1. GENEL OLARAK .................................................................. 632

2. ÖN TARTIŞMA: TÜRK HUKUKUNDA KİRAYA VEREN YÜRÜRLÜKTEKİ İCRA ve İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİ, ÖZELİNDE İİK m.272 vd. HÜKÜMLERİ ÜZERİNDEN KİRACIYA KARŞI YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI İCRA TAKİBİ YAPABİLİR Mİ? ......................................................................................... 643

3. KİRACININ İİK m.72 UYARINCA MENFİ TESPİT DAVASI AÇIP AÇAMAYACAĞI SORUNU ........................ 646

4. YARGITAY’IN KABULÜ NEDENİYLE KİRAYA VERENİN KİRACIYA KARŞI YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI OLARAK İİK m.272 UYARINCA İCRA TAKİBİ YAPMASI ................................. 651

A. GENEL OLARAK .......................................................... 651

B. İİK m.272’ye DAYALI İCRA TAKİBİNDE YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ .................................................... 658

C. İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI VE KİRACININ İTİRAZIYLA DURMASI ............................................... 660

a. GENEL OLARAK .................................................... 660

b. TAKİBİN DURMASI ÜZERİNE KİRAYA VERENİN AÇABİLECEĞİ DAVALAR................... 676

C. İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ........................... 682

a. GENEL OLARAK .................................................... 682

b. KİRACININ İTİRAZINDA DAYANDIĞI İTİRAZ SEBEPLERİNİN İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASINA ETKİSİ .................... 688

aa. GENEL OLARAK ............................................ 688

bb. İCRA MAHKEMESİNCE RE’SEN İNCELENMESİ GEREKEN İTİRAZ SEBEPLERİ...................................................... 692

cc. İMZAYA İTİRAZ ............................................. 705

dd. GEÇERSİZLİK İTİRAZI VE ALT GÖRÜNÜMÜ OLARAK TARİHE İTİRAZ ...... 718

aaa. GENEL OLARAK ................................... 718

bbb. TARİHE İTİRAZ ..................................... 727

D. İCRA TAKİBİNİNİN SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLMEMESİNİN, İTİRAZIN KALDIRILMASI KARARININ VE İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ KARARININ SONUÇLARI ......... 760

a. GENEL OLARAK .................................................... 760

b. İİK m.275/IV UYARINCA İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASININ KABULÜ HALİNDE KİRACININ, REDDİ HALİNDE KİRAYA VERENİN GENEL HÜKÜMLERE DAYALI DAVA HAKKI ......................................... 780

c. İCRA ZORUYLA BOŞALTMA SIRASINDA KİRALANANDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ŞİKAYET HAKKI ..................................... 785

E. İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASINDA VERİLEN KARARIN İSTİNAFI, TEMYİZİ .................. 804

IV. KİRACIYA KONKORDATO MÜHLETİ VERİLMESİNİN YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI TAHLİYE DAVASI VE İCRA TAKİBİNE ETKİSİ ........................................ 805

KAYNAKÇA ........................................................................................ 813

BASKI TARİHİ05/2024
BOYUT17X25
CİLTSert Kapak
DİLİTÜRKÇE
SAYFA SAYISI822
YAZAR ADIEnver BOZKURT
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.

Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.125,00 TL1.125,00 TL
2562,50 TL1.125,00 TL
3401,96 TL1.205,89 TL
4306,70 TL1.226,81 TL
5249,57 TL1.247,85 TL
6211,48 TL1.268,89 TL
7184,28 TL1.289,93 TL
8163,87 TL1.310,96 TL
9148,00 TL1.332,00 TL
10135,30 TL1.353,04 TL
11124,92 TL1.374,08 TL
12116,26 TL1.395,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.125,00 TL1.125,00 TL
2562,50 TL1.125,00 TL
3401,96 TL1.205,89 TL
4306,70 TL1.226,81 TL
5249,57 TL1.247,85 TL
6211,48 TL1.268,89 TL
7184,28 TL1.289,93 TL
8163,87 TL1.310,96 TL
9148,00 TL1.332,00 TL
10135,30 TL1.353,04 TL
11124,92 TL1.374,08 TL
12116,26 TL1.395,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.125,00 TL1.125,00 TL
2562,50 TL1.125,00 TL
3401,96 TL1.205,89 TL
4306,70 TL1.226,81 TL
5249,57 TL1.247,85 TL
6211,48 TL1.268,89 TL
7184,28 TL1.289,93 TL
8163,87 TL1.310,96 TL
9148,00 TL1.332,00 TL
10135,30 TL1.353,04 TL
11124,92 TL1.374,08 TL
12116,26 TL1.395,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.125,00 TL1.125,00 TL
2562,50 TL1.125,00 TL
3401,96 TL1.205,89 TL
4306,70 TL1.226,81 TL
5249,57 TL1.247,85 TL
6211,48 TL1.268,89 TL
7184,28 TL1.289,93 TL
8163,87 TL1.310,96 TL
9148,00 TL1.332,00 TL
10135,30 TL1.353,04 TL
11124,92 TL1.374,08 TL
12116,26 TL1.395,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.125,00 TL1.125,00 TL
2562,50 TL1.125,00 TL
3401,96 TL1.205,89 TL
4306,70 TL1.226,81 TL
5249,57 TL1.247,85 TL
6211,48 TL1.268,89 TL
7184,28 TL1.289,93 TL
8163,87 TL1.310,96 TL
9148,00 TL1.332,00 TL
10135,30 TL1.353,04 TL
11124,92 TL1.374,08 TL
12116,26 TL1.395,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.125,00 TL1.125,00 TL
2562,50 TL1.125,00 TL
3401,96 TL1.205,89 TL
4306,70 TL1.226,81 TL
5249,57 TL1.247,85 TL
6211,48 TL1.268,89 TL
7184,28 TL1.289,93 TL
8163,87 TL1.310,96 TL
9148,00 TL1.332,00 TL
10135,30 TL1.353,04 TL
11124,92 TL1.374,08 TL
12116,26 TL1.395,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.125,00 TL1.125,00 TL
2562,50 TL1.125,00 TL
3401,96 TL1.205,89 TL
4306,70 TL1.226,81 TL
5249,57 TL1.247,85 TL
6211,48 TL1.268,89 TL
7184,28 TL1.289,93 TL
8163,87 TL1.310,96 TL
9148,00 TL1.332,00 TL
10135,30 TL1.353,04 TL
11124,92 TL1.374,08 TL
12116,26 TL1.395,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.125,00 TL1.125,00 TL
2562,50 TL1.125,00 TL
3401,96 TL1.205,89 TL
4306,70 TL1.226,81 TL
5249,57 TL1.247,85 TL
6211,48 TL1.268,89 TL
7184,28 TL1.289,93 TL
8163,87 TL1.310,96 TL
9148,00 TL1.332,00 TL
10135,30 TL1.353,04 TL
11124,92 TL1.374,08 TL
12116,26 TL1.395,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
11.125,00 TL1.125,00 TL
2562,50 TL1.125,00 TL
3401,96 TL1.205,89 TL
4306,70 TL1.226,81 TL
5249,57 TL1.247,85 TL
6211,48 TL1.268,89 TL
7184,28 TL1.289,93 TL
8163,87 TL1.310,96 TL
9148,00 TL1.332,00 TL
10135,30 TL1.353,04 TL
11124,92 TL1.374,08 TL
12116,26 TL1.395,11 TL
Benzer Ürünler
Yükleniyor...